Algemene voorwaarden

 

Ons doel is om iedereen die daar behoefte aan heeft te laten kennismaken met allerlei soorten hulpmiddelen. Vandaar dat we zijn gestart met relatief lage huurprijzen, diverse mogelijkheden van uitproberen, kopen en terug kopen.

Aangezien wij dit doen vanuit het vakgebied en passie zijn bepaalde ontwikkelingen nog niet haalbaar. Zo factureren wij het verschuldigde bedrag per factuur (per maand) en kunnen alleen in overleg de materialen afleveren of verzenden. Ophalen kan bijna altijd in overleg op onze locatie te Heerenveen.    

Onze voorwaarden zijn:

1. - De producten zijn eigendom van Ergo Actief *)

2. - De producten worden per maand verhuurd.

3. - Ten tijden van het gebruik van het product bent u aansprakelijk voor de kosten van beschadiging c.q. verlies en zullen de kosten van een        gelijkwaardig product in rekening worden gebracht. 

    Aanschaf met terugkoop *) cliënt koopt middel en mag dit na gebruik weer terugverkopen aan Ergo Actief

    (75 % van de aanschafprijs mits nog in goede staat).

         Het verhuren van alle genoemde producten verloopt ten alle tijden in overleg met een ergotherapeut van Ergo Actief.

-        - Producten (behalve fietsen) mogen 2 weken uitgeprobeerd worden (mits er sprake is van een verwijzing ergotherapie)

          - Fietsen mogen ook 2 weken worden uitgeprobeerd maar daarvoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Daarna zal huur worden

            berekend.

         BETALINGSVOORWAARDEN (geldt ook voor verkoop)

         Op de betaling van de huur van de producten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

         1. De cliënt is betaling verschuldigd per maand.

         2. Er wordt aan het begin van de maand een factuur opgestuurd.

         3. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

         4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de ergotherapeut gerechtigd over het openstaande verschuldigde bedrag de wettelijke rente in               rekening te brengen.

         5. Indien de cliënt in verzuim blijft, is de ergotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten komen voor rekening van                 de cliënt.

             Kamer van Koophandel te Leeuwarden: 02064858